ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE

Program „Czyste Powietrze” dla Wrocławia i Dolnego Śląska

Zaplanuj wymianę starego pieca i skorzystaj z dofinansowania. Obecnie można uzyskać dofinansowanie na wymianę ogrzewania węglowego na czyste i ekologiczne ogrzewanie, na termomodernizację budynku oraz instalację odnawialnych źródeł energii.

Skorzystaj z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Możesz się zgłosić do doradcy energetycznego, który bezpłatnie pomoże w złożeniu wniosku i odpowie na wszystkie pytania. Każda z dolnośląskich gmin ma przydzielonego doradcę energetycznego. Kontakt do doradcy energetycznego w Twojej gminie znajdziesz tu.

Śledź na bieżąco informacje o uruchamianych dofinansowaniach z Regionalnego Programu Operacyjnego i Funduszy Europejskich.

Sprawdź w swoim urzędzie gminnym, czy nie są dostępne lokalne programy dofinansowania.

Stosuj CZYSTE ZASADY! Szukaj czystych rozwiązań!

Program Czyste Powietrze

Regionalny Program Operacyjny – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS 2021-2027)

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY

KAWKA Plus – miejski program dopłat do wymiany pieców we Wrocławiu

Termo KAWKA – miejski program dopłat dla osób, które wymieniły piec w ramach programu KAWKA i chciałyby dodatkowo wymienić drewniane okna

DORADCY ENERGETYCZNI

Zespół doradców energetycznych w województwie dolnośląskim – Program Czyste Powietrze

Punkt konsultacyjny w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców Wrocławia

Czym jest Program „Czyste Powietrze”?

„Czyste Powietrze” to program, którego głównym założeniem jest poprawa jakości powietrza w Polsce, a także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Atutem podejmowanych działań jest również zwiększenie i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Podstawowym narzędziem programu „Czyste Powietrze” dla mieszkańców Dolnego Śląska są dofinansowania, umożliwiające wymianę pieca oraz przeprowadzenia termomodernizacji tak, aby zwiększyć efektywność energetyczną budynków. Do otrzymania dofinansowania są uprawnieni właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Czym jest program „Ciepłe Mieszkanie”?

„Ciepłe Mieszkanie” to program, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce a także zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Do otrzymania dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym (prawo własności, ograniczone prawo rzeczowe lub umowa najmu mieszkania, stanowiącego zasób gminy). O dofinansowanie mogą się ubiegać także wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Dofinansowanie na wymianę pieca – do kiedy?

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, a termin zakończenia wszystkich prac modernizacyjnych zaplanowano na 30 września 2029 roku. Warunki dofinansowania są dostępne na stronie internetowej programu „Czyste Powietrze”. Obecna edycja programu zawiera zmiany wprowadzone po 3 stycznia 2023 r., w tym m.in. zwiększone progi dochodowe dla gospodarstw domowych, kompleksową termomodernizację, koszty kwalifikowane nie uwzględniające podatku VAT.

Program „Czyste Powietrze” ma szczególne znaczenie dla mieszkańców województwa dolnośląskiego. Zanieczyszczenie powietrza wynikające z palenia w kotłach i piecach, które nie spełniają polskich i unijnych norm ochrony środowiska, są szkodliwe dla zdrowia i życia mieszkańców.

Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej to prawo regulujące zasady i działania mające na celu zwiększenie efektywności wykorzystania energii w różnych sektorach gospodarki. Jej główne cele to ograniczenie zużycia energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprawa konkurencyjności gospodarki oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

Podjęte działania nie tylko przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, ale przede wszystkim zwiększą efektywność energetyczną obiektów z sektora komunalno-bytowego.

Dofinansowanie na termomodernizację budynku

Termomodernizacja budynku to kompleksowy proces poprawy efektywności energetycznej i komfortu termicznego. Polega na wprowadzeniu rozmaitych środków i rozwiązań, które znacznie zmniejszają zużycie energii oraz emisję gazów cieplarnianych, a także obniżają koszty związane z ogrzewaniem i chłodzeniem. Za pomocą Programu Czyste Powietrze można ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku na terenie Wrocławia i całego Dolnego Śląska. W ramach programu możliwe jest uzyskanie prefinansowania, czyli zaliczki w wysokości do 50% przyznanej dotacji.

Co obejmuje termomodernizacja budynku?

Izolację cieplną

Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła

Nowoczesny system grzewczy i chłodzący

Montaż paneli fotowoltaicznych

Uszczelnienie przegród budowlanych

Termomodernizacja nie tylko obniża koszty ogrzewania, ale także przyczynia się do ochrony środowiska, poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia wartości nieruchomości. To inwestycja w komfort mieszkania, a jednocześnie w czyste środowisko i bezpieczeństwo przyszłych pokoleń.

Wymiana pieca i termomodernizacja budynku na Dolnym Śląsku – Fundusze Regionalne i Europejskie

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 zostały przyznane między innymi do podejmowania działań związanych z transformacją energetyczną, wymianą źródeł ciepła i zwiększaniem efektywności energetycznej. Informacje o poszczególnych komponentach Programu dostępne są na stronie internetowej Funduszy Europejskich https://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/feds-2021-2027/. Programy są ukierunkowane na innowacje w OZE, transformację środowiskową oraz efektywność ekologiczną w budynkach publicznych i mieszkalnych.