WYBIERZ

CZYSTE ZASADY

Wymiana pieca – zadbaj o wysoką jakość powietrza w swoim regionie!

Wymogi związane z wymianą pozaklasowego urządzenia grzewczego mają istotne znaczenie dla poprawy jakości powietrza. Są one wprowadzane, jako środki regulacyjne mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzących z paleniska. Wymiana pieców na bardziej efektywne i ekologiczne modele przyczynia się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych, takich jak pyły zawieszone, bezno(a)piren i dwutlenek siarki.

Walka ze smogiem a obowiązek wymiany pieca

Stan powietrza w województwie dolnośląskim, w sezonie grzewczym jest jednym z najgorszych w całym kraju. Zgodnie z podejmowanymi działaniami Samorządu Województwa Dolnośląskiego dotyczącego poprawy środowiska w regionie, wspomaganym przez instrumenty finansowe poziomu krajowego i regionalnego, a także inicjatywą lokalnych władz, mieszkańcy województwa są zobowiązani do wymiany kopciucha na urządzenie, którego spalanie będzie bezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i wszystkich mieszkańców.

Obowiązek wymiany pieca – kogo obejmuje?

Uchwała antysmogowa zobowiązuje mieszkańców województwa dolnośląskiego do wymiany pozaklasowych kotłów na nowe, spełniające określone w uchwale normy. Obowiązek wymiany pieca dotyczy każdego użytkownika, którego urządzenie nie spełnia ww. norm, a tym samym przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza w regionie.

Wymiana pieca – do kiedy?

Termin wymiany pieca węglowego, czyli wymiana kopciucha niespełniającego wymogów 3 klasy normy PN–EN 303–5:2012, to 1 lipca 2024 roku. Po tym czasie mieszkańcy województwa dolnośląskiego, którzy w dalszym ciągu będą użytkowali pozaklasowe kotły, a tym samym naruszali zasady uchwały antysmogowej, narażą się na wysokie kary. Drugim, istotnym terminem, wprowadzającym ostrzejsze wymogi dotyczące wymiany pieców na węgiel lub drewno poniżej 5. klasy, jest 1 lipca 2028 roku.

Kampania informacyjno-edukacyjna „Czyste Zasady”, realizowana przez Instytut Rozwoju Terytorialnego, przedstawia rozwiązania związane z wymianą pieców i zwiększenia efektywności energetycznej regionu. Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą dzięki temu zaplanować wymianę starego pieca i skorzystać z możliwości dofinansowania na wymianę ogrzewania oraz termomodernizację budynku mieszkalnego.

Poznaj więcej informacji o obowiązku wymiany pieca i uchwale antysmogowej!