UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego, podejmowanym przez sejmik województwa w celu poprawy jakości powietrza. Wprowadza ona ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

TREŚĆ UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH

TREŚĆ UCHWAŁ ANTYSMOGOWYCH

30 listopada 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw…

CO WARTO WIEDZIEĆ O UCHWALE ANTYSMOGOWEJ

CO WARTO WIEDZIEĆ O UCHWALE ANTYSMOGOWEJ

Uchwała antysmogowa została podjęta w celu poprawy jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Obowiązuje od 23.12.2017 r. Sprawdź gdzie obowiązuje uchwała antysmogowa i kogo dotyczy.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW

DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW

Na likwidację starego kotła i zainstalowanie nowego niskoemisyjnego ogrzewania można uzyskać dofinansowanie lub preferencyjny kredyt. Niektóre z samorządów gminnych przygotowały własne narzędzia finansowe dla swoich mieszkańców.

Cel uchwały antysmogowej

Wprowadzenie uchwały antysmogowej ma na celu poprawę jakości powietrza i warunków życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego. Zakłada usunięcie przestarzałych instalacji grzewczych oraz stosowanie dobrej jakości paliw o określonych parametrach.

Uchwała antysmogowa w województwie, we Wrocławiu i dolnośląskich uzdrowiskach

Przepisy antysmogowe obowiązują na terenie całego województwa dolnośląskiego. W zależności od obszaru są one jednak regulowane odrębną ustawą. Ze względu na występowanie zróżnicowanych uwarunkowań na poszczególnych obszarach województwa, przyjęte zostały trzy uchwały antysmogowe różniące się poszczególnymi zapisami:

– uchwała antysmogowa dla Gminy Wrocław,

– uchwała antysmogowa dla dolnośląskich uzdrowisk,

– uchwała antysmogowa dla pozostałej części województwa dolnośląskiego.

Co określa uchwała antysmogowa?

Uchwała antysmogowa określa:

– rodzaje podmiotów i instalacji, dla których wprowadzane są ograniczenia lub zakazy,

– rodzaje i jakość paliw dopuszczonych do stosowania,

– rodzaje i jakość paliw, których stosowanie jest zakazane,

– parametry techniczne, rozwiązania techniczne i parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do stosowania,

– granice obszaru, na którym obowiązują ograniczenia i zakazy.

Kogo obowiązują przepisy uchwały antysmogowej?

Uchwała antysmogowa dotyczy wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1MW, w których następuje spalanie paliw stałych, a więc kotłów, pieców i kominków. Zobowiązani są oni do przedstawienia przedstawicielom organów kontrolnych dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenia grzewcze spełniają wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny równoważny dokument. Użytkownicy muszą również być gotowi do potwierdzenia jakości stosowanego paliwa poprzez okazanie faktury jego zakupu.

Do kiedy należy dostosować się do przepisów uchwały antysmogowej?

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla województwa dolnośląskiego, do 1 lipca 2024 roku muszą zostać wymienione kotły pozaklasowe. Następnie do 1 lipca 2028 roku należy zakończyć eksploatację kotłów 3 i 4 klasy. Po tym terminie na terenie województwa dolnośląskiego będą mogły być eksploatowane wyłącznie kotły minimum 5 klasy. Natomiast na terenie Gminy Wrocław i niektórych uzdrowisk – do roku 2028 mają zostać zlikwidowane wszystkie kotły na paliwa stałe. W przypadku, kiedy nie ma możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej, możliwe jest eksploatowanie instalacji na paliwo stałe spełniające wymagania ekoprojektu.

Wpływ uchwały antysmogowej na uzdrowiska

Uchwała antysmogowa dla dolnośląskich uzdrowisk dzieli uzdrowiska na dwie grupy. W uzdrowiskach z pierwszej grupy, w której znajdują się Jelenia Góra-Uzdrowisko Cieplice, Duszniki-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój i Szczawno Zdrój, można korzystać jedynie z instalacji na paliwa inne niż paliwo stałe. Jeżeli w danym miejscu nie występuje możliwość podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej ustawa dopuszcza możliwość korzystania z pieców na paliwo stałe, które spełniają najwyższe standardy (normy ekoprojektu). W uzdrowiskach z grupy drugiej, do której należą Czerniawa-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Długopole-Zdrój i Przerzeczyn-Zdrój, można użytkować kotły na paliwo stałe, spełniające standardy ustalone przez uchwałę antysmogową.